Saloton Oy:n yleiset sopimusehdot


Yleiset sopimusehdot voimassa 1.11.2020 alkaen. Saloton Oy (y-tunnus: 2435975-5) pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan, ellei laissa ole toisin määrätty.


Näitä sopimusehtoja sovelletaan Saloton Oy:n (jäljempänä Toimittaja) myymiin, kodin huoltoon ja ylläpitoon liittyviin tuotteisiin ja palveluihin. Palvelun suorittavat Toimittajan asentajat tai alihankkijat Toimittajan määrittelemillä välineillä ja menetelmillä, jotka tilaaja hyväksyy. Toimittaja vastaa työn suorittamisesta asianmukaisesti ja ammattitaidolla.


Toimittaja myy palveluita ja tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille ja yhteisöille. Toimittaja pidättää oikeuden verkkokaupassa ilmoitettujen hintojen muutoksiin.


Kuluttajakaupassa sovelletaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajalainsäädäntöä. Yritysasiakkaiden ja Saloton Oy:n välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia, ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määritelty.


Asiakas (Tilaaja) on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.


Tilaaja vastaa siitä, että Toimittajalla on pääsy työkohteessa kaikkiin tarvittaviin paikkoihin, esimerkiksi taloyhtiössä kaikkiin tarvittaviin asuntoihin. Toimittaja vastaa työjälkiensä siivoamisesta huoneistossa tai muissa tiloissa. Tilaaja vastaa arvokkaiden tai herkkien esineiden ja materiaalien suojaamisesta. Tilaajan tulee informoida erityisen herkistä tai rakennusmääräysten vastaisesti asennetuista materiaaleista, laitteista, putkista yms., jotta Toimittaja voi tehdä työn erityistä varovaisuutta käyttäen ja keskustella mahdollisista riskeistä Tilaajan kanssa ennen työn suorittamista. Toimittaja ei vastaa rakennusmääräysten vastaisesti rakennettujen ratkaisujen aiheuttamasta haitasta ja lisäkustannuksista.


Mikäli huoltokohde tai osa siitä on sijoitettu erityisen hankalaan paikkaan, edellyttäen rakenteellisia purkutöitä, toimenpiteet tehdään niin kattavasti kuin standardilaitteistolla ilman laajempaa purkutyötä on tehtävissä, ellei tilausvahvistuksella ole toisin määritelty. Työn edellyttäessä nosto/kaivuukalustoa, on Toimittajalla oikeus veloittaa kaluston vuokrakustannukset Tilaajalta, ellei niitä ole erikseen sopimuksessa määritelty.


Tilaaja vastaa sähkön-, veden- ja energiankulutuksesta kyseisen työsuorituksen aikana työkohteessa. Tilaaja vastaa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. Mikäli Toimittajalle annetuissa tiedoissa on olennaisia virheitä (esim. huoneistopinta-ala, kerrosten / rakennusten lukumäärä tai kattomateriaali), on Toimittajalla oikeus veloittaa Tilaajalta vääriin tietoihin perustuneen hinnan ja kohteen todellisten tietojen mukaan lasketun listahinnan mukainen erotus.


Toimittajalla on oikeus mainita Tilaajalle tehty työ referenssinä, ellei Tilaaja tätä erikseen kiellä. Tarkat tunnistetiedot (henkilönimet, tarkka katuosoite, ellei se käy taloyhtiön nimestä selville) eivät tule ilmi referenssimaininnoissa.


Toimitusehdot


Saloton Oy-verkkosivuilla annetut hinnat sisältävät työsuorituksen lisäksi myös laitteiden/materiaalien toimituskulut sekä matkakulut työkohteeseen, ellei asiasta ole erikseen muuta mainittu. Laskuri kertoo myös arvioidun kustannuksen kotitalousvähennyksen jälkeen, verottaja kuitenkin päättää vähennysten hyväksymisestä Tilaajan verotuksessa. Toteutuneen mukaan laskutettavissa artikkeleissa, esim. "Tuntityöt"-merkinnällä (h) varustettujen palveluiden osalta, hyväksytään 15 % poikkeama ilman erillistä sopimista. Saloton Oy-verkkosivuilla annetut hinnat sisältävät arvonlisäveron voimassa olevan arvonlisäverokannan mukaisesti. Mikäli tarjottua/tilattua tuotetta ei ole tukkurilta tai valmistajalta saatavilla, Toimittajalla on oikeus toimittaa uusi tarjous Tilaajalle vaihtoehtoisella tuotteella hintoineen.


Tilaaja sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimass oleviin toimitusehtoihin. Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua Saloton Oy:n tilausjärjestelmään. Saloton Oy- tarjoamat palvelut ovat saatavilla tietyille alueille Suomessa. Verkkokaupan postinumerovalitsin kertoo saatavuuden palvelukohtaisesti, mikäli palvelu on verkkomyynnissä.


Kohteeseen tulee johtaa kiinteä autotie. Mikäli kohde on saaressa vesikulkuyhteyden päässä tai muussa hankalasti saavutettavissa olevassa paikassa, toimittajalla on oikeus periä matkasta ja matka-ajasta koituvat kustannukset asiakkaalta.


Tilausvahvistus ja aikataulutus


Toimittaja lähettää sähköpostitse tilausvahvistuksen, josta Tilaaja näkee tilaamansa tuotteet ja palvelut. Mikäli tilatun palvelun toimittaminen niin vaatii, Toimittaja ottaa Tilaajaan erikseen yhteyttä sopiakseen aikataulusta.


Toimittaja suorittaa palvelun sovitussa aikataulussa, mutta mikäli aikataulua joudutaan muuttamaan ennakoimattomasta syystä, on Toimittaja yhteydessä Tilaajaan. Tietyt palvelut (esim. kattotyöt) suoritetaan säävarauksella. Mikäli vallitseva säätila estää palvelun suorittamisen ennakkoon sovittuna ajankohtana, Toimittaja tarjoaa uuden vapaan ajankohdan. Asiakas voi pyytää toista aikaa tai peruuttaa tilauksen tässä kohtaa. Taloyhtiöiden huoneistokohtaisista erityisaikataulutuksista Toimittajalla on oikeus veloittaa 50 eur / kpl sis. alv muiden sovittujen veloitusten lisäksi.


Maksutavat


Tilatuista töistä ja tarvikkeista toimitetaan Tilaajalle tilausvahvistus sekä lasku. Toimittaja laskuttaa Tilaajaa vasta työsuorituksen jälkeen, pois lukien tapaukset, joissa on sovittu ennakkolaskutuksesta tai maksuerätaulukosta. Laskun lähetystavat ovat sähköposti, verkkolasku ja paperinen lasku postitse. Maksutapana on pankkisiirto. Maksuehto 7 pv netto tai sopimuksen mukaan.


Mahdollisuus maksaa osamaksulla voidaan myöntää kuluttaja-asiakkaalle, jonka luottotiedot ovat kunnossa. Osamaksupyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Toimittajalla on oikeus tarkistaa Tilaajan luottotiedot. Toimittajalla on oikeus olla myöntämättä Tilaajalle luottoa. Mikäli lasku osoitetaan Tilaajan pyynnöstä kolmannelle osapuolelle, vastaa tilaaja viime kädessä kaikkien velvoitteiden suorittamisesta Toimittajalle.


Peruutusehdot


Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus perua tilaus neljäntoista päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta tai siten kuin kuluttajasuojalaissa sanotaan. Peruutus tulee tehdä puhelimitse tai sähköpostitse Toimittajalle. Mikäli peruutus tehdään alle 24 tuntia ennen sovitun työn aloitusta, on Toimittajalla oikeus veloittaa peruutuksesta aiheutuvana kuluna 100 eur sis. alv / huoneisto. Mikäli tilaus sisältää räätälöityjä tilaustuotteita, näillä tuotteilla ei ole peruutusoikeutta Suomen kuluttajasuojalainsäädännön mukaisesti.


Raportointi ja reklamaatiot


Kaikista toimenpiteistä toimitetaan tieto sähköpostitse Tilaajalle työsuorituksen jälkeen. Reklamaatiot työsuorituksesta tulee esittää kirjallisesti kirjepostin tai sähköpostin välityksellä Toimittajalle seitsemän päivän kuluessa työsuorituksesta. Toimittajalla tai sen yhteistyökumppanilla (esimerkiksi vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja) on oikeus tutustua paikan päällä reklamoitavaan kohteeseen.


Takuu, vastuu


Toimittaja myöntää työlleen 12 kuukauden takuun. Toimittajan kautta ostettujen laitteiden takuu määräytyy laitevalmistajan takuuehtojen mukaan, ellei toisin ole sovittu.  Työkohteessa tapahtuneet, palveluntuottajan aiheuttamat vahingot korvataan ensisijaisesti palveluntuottajan vastuuvakuutuksesta.


Riitatilanteet


Mikäli kauppasopimuksen suhteen syntyy erimielisyyttä, jota ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) tai Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisun (https://webgate.ec.europa.eu/odr/) ratkaistavaksi. Muut kuin kuluttaja-asiakkaat: Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin, mikäli tässä ei onnistuta riita-asia voidaan viedä Vantaan Käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Saloton Oy:n yleiset sopimusehdot


Yleiset sopimusehdot voimassa 1.11.2020 alkaen. Saloton Oy (y-tunnus: 2435975-5) pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan, ellei laissa ole toisin määrätty.


Näitä sopimusehtoja sovelletaan Saloton Oy:n (jäljempänä Toimittaja) myymiin, kodin huoltoon ja ylläpitoon liittyviin tuotteisiin ja palveluihin. Palvelun suorittavat Toimittajan asentajat tai alihankkijat Toimittajan määrittelemillä välineillä ja menetelmillä, jotka tilaaja hyväksyy. Toimittaja vastaa työn suorittamisesta asianmukaisesti ja ammattitaidolla.


Toimittaja myy palveluita ja tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille ja yhteisöille. Toimittaja pidättää oikeuden verkkokaupassa ilmoitettujen hintojen muutoksiin.


Kuluttajakaupassa sovelletaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajalainsäädäntöä. Yritysasiakkaiden ja Saloton Oy:n välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia, ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määritelty.


Asiakas (Tilaaja) on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.


Tilaaja vastaa siitä, että Toimittajalla on pääsy työkohteessa kaikkiin tarvittaviin paikkoihin, esimerkiksi taloyhtiössä kaikkiin tarvittaviin asuntoihin. Toimittaja vastaa työjälkiensä siivoamisesta huoneistossa tai muissa tiloissa. Tilaaja vastaa arvokkaiden tai herkkien esineiden ja materiaalien suojaamisesta. Tilaajan tulee informoida erityisen herkistä tai rakennusmääräysten vastaisesti asennetuista materiaaleista, laitteista, putkista yms., jotta Toimittaja voi tehdä työn erityistä varovaisuutta käyttäen ja keskustella mahdollisista riskeistä Tilaajan kanssa ennen työn suorittamista. Toimittaja ei vastaa rakennusmääräysten vastaisesti rakennettujen ratkaisujen aiheuttamasta haitasta ja lisäkustannuksista.


Mikäli huoltokohde tai osa siitä on sijoitettu erityisen hankalaan paikkaan, edellyttäen rakenteellisia purkutöitä, toimenpiteet tehdään niin kattavasti kuin standardilaitteistolla ilman laajempaa purkutyötä on tehtävissä, ellei tilausvahvistuksella ole toisin määritelty. Työn edellyttäessä nosto/kaivuukalustoa, on Toimittajalla oikeus veloittaa kaluston vuokrakustannukset Tilaajalta, ellei niitä ole erikseen sopimuksessa määritelty.


Tilaaja vastaa sähkön-, veden- ja energiankulutuksesta kyseisen työsuorituksen aikana työkohteessa. Tilaaja vastaa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. Mikäli Toimittajalle annetuissa tiedoissa on olennaisia virheitä (esim. huoneistopinta-ala, kerrosten / rakennusten lukumäärä tai kattomateriaali), on Toimittajalla oikeus veloittaa Tilaajalta vääriin tietoihin perustuneen hinnan ja kohteen todellisten tietojen mukaan lasketun listahinnan mukainen erotus.


Toimittajalla on oikeus mainita Tilaajalle tehty työ referenssinä, ellei Tilaaja tätä erikseen kiellä. Tarkat tunnistetiedot (henkilönimet, tarkka katuosoite, ellei se käy taloyhtiön nimestä selville) eivät tule ilmi referenssimaininnoissa.


Toimitusehdot


Saloton Oy-verkkosivuilla annetut hinnat sisältävät työsuorituksen lisäksi myös laitteiden/materiaalien toimituskulut sekä matkakulut työkohteeseen, ellei asiasta ole erikseen muuta mainittu. Laskuri kertoo myös arvioidun kustannuksen kotitalousvähennyksen jälkeen, verottaja kuitenkin päättää vähennysten hyväksymisestä Tilaajan verotuksessa. Toteutuneen mukaan laskutettavissa artikkeleissa, esim. "Tuntityöt"-merkinnällä (h) varustettujen palveluiden osalta, hyväksytään 15 % poikkeama ilman erillistä sopimista. Saloton Oy-verkkosivuilla annetut hinnat sisältävät arvonlisäveron voimassa olevan arvonlisäverokannan mukaisesti. Mikäli tarjottua/tilattua tuotetta ei ole tukkurilta tai valmistajalta saatavilla, Toimittajalla on oikeus toimittaa uusi tarjous Tilaajalle vaihtoehtoisella tuotteella hintoineen.


Tilaaja sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimass oleviin toimitusehtoihin. Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua Saloton Oy:n tilausjärjestelmään. Saloton Oy- tarjoamat palvelut ovat saatavilla tietyille alueille Suomessa. Verkkokaupan postinumerovalitsin kertoo saatavuuden palvelukohtaisesti, mikäli palvelu on verkkomyynnissä.


Kohteeseen tulee johtaa kiinteä autotie. Mikäli kohde on saaressa vesikulkuyhteyden päässä tai muussa hankalasti saavutettavissa olevassa paikassa, toimittajalla on oikeus periä matkasta ja matka-ajasta koituvat kustannukset asiakkaalta.


Tilausvahvistus ja aikataulutus


Toimittaja lähettää sähköpostitse tilausvahvistuksen, josta Tilaaja näkee tilaamansa tuotteet ja palvelut. Mikäli tilatun palvelun toimittaminen niin vaatii, Toimittaja ottaa Tilaajaan erikseen yhteyttä sopiakseen aikataulusta.


Toimittaja suorittaa palvelun sovitussa aikataulussa, mutta mikäli aikataulua joudutaan muuttamaan ennakoimattomasta syystä, on Toimittaja yhteydessä Tilaajaan. Tietyt palvelut (esim. kattotyöt) suoritetaan säävarauksella. Mikäli vallitseva säätila estää palvelun suorittamisen ennakkoon sovittuna ajankohtana, Toimittaja tarjoaa uuden vapaan ajankohdan. Asiakas voi pyytää toista aikaa tai peruuttaa tilauksen tässä kohtaa. Taloyhtiöiden huoneistokohtaisista erityisaikataulutuksista Toimittajalla on oikeus veloittaa 50 eur / kpl sis. alv muiden sovittujen veloitusten lisäksi.


Maksutavat


Tilatuista töistä ja tarvikkeista toimitetaan Tilaajalle tilausvahvistus sekä lasku. Toimittaja laskuttaa Tilaajaa vasta työsuorituksen jälkeen, pois lukien tapaukset, joissa on sovittu ennakkolaskutuksesta tai maksuerätaulukosta. Laskun lähetystavat ovat sähköposti, verkkolasku ja paperinen lasku postitse. Maksutapana on pankkisiirto. Maksuehto 7 pv netto tai sopimuksen mukaan.


Mahdollisuus maksaa osamaksulla voidaan myöntää kuluttaja-asiakkaalle, jonka luottotiedot ovat kunnossa. Osamaksupyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Toimittajalla on oikeus tarkistaa Tilaajan luottotiedot. Toimittajalla on oikeus olla myöntämättä Tilaajalle luottoa. Mikäli lasku osoitetaan Tilaajan pyynnöstä kolmannelle osapuolelle, vastaa tilaaja viime kädessä kaikkien velvoitteiden suorittamisesta Toimittajalle.


Peruutusehdot


Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus perua tilaus neljäntoista päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta tai siten kuin kuluttajasuojalaissa sanotaan. Peruutus tulee tehdä puhelimitse tai sähköpostitse Toimittajalle. Mikäli peruutus tehdään alle 24 tuntia ennen sovitun työn aloitusta, on Toimittajalla oikeus veloittaa peruutuksesta aiheutuvana kuluna 100 eur sis. alv / huoneisto. Mikäli tilaus sisältää räätälöityjä tilaustuotteita, näillä tuotteilla ei ole peruutusoikeutta Suomen kuluttajasuojalainsäädännön mukaisesti.


Raportointi ja reklamaatiot


Kaikista toimenpiteistä toimitetaan tieto sähköpostitse Tilaajalle työsuorituksen jälkeen. Reklamaatiot työsuorituksesta tulee esittää kirjallisesti kirjepostin tai sähköpostin välityksellä Toimittajalle seitsemän päivän kuluessa työsuorituksesta. Toimittajalla tai sen yhteistyökumppanilla (esimerkiksi vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja) on oikeus tutustua paikan päällä reklamoitavaan kohteeseen.


Takuu, vastuu


Toimittaja myöntää työlleen 12 kuukauden takuun. Toimittajan kautta ostettujen laitteiden takuu määräytyy laitevalmistajan takuuehtojen mukaan, ellei toisin ole sovittu.  Työkohteessa tapahtuneet, palveluntuottajan aiheuttamat vahingot korvataan ensisijaisesti palveluntuottajan vastuuvakuutuksesta.


Riitatilanteet


Mikäli kauppasopimuksen suhteen syntyy erimielisyyttä, jota ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) tai Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisun (https://webgate.ec.europa.eu/odr/) ratkaistavaksi. Muut kuin kuluttaja-asiakkaat: Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin, mikäli tässä ei onnistuta riita-asia voidaan viedä Vantaan Käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Saloton Oy:n yleiset sopimusehdot


Yleiset sopimusehdot voimassa 1.11.2020 alkaen. Saloton Oy (y-tunnus: 2435975-5) pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan, ellei laissa ole toisin määrätty.


Näitä sopimusehtoja sovelletaan Saloton Oy:n (jäljempänä Toimittaja) myymiin, kodin huoltoon ja ylläpitoon liittyviin tuotteisiin ja palveluihin. Palvelun suorittavat Toimittajan asentajat tai alihankkijat Toimittajan määrittelemillä välineillä ja menetelmillä, jotka tilaaja hyväksyy. Toimittaja vastaa työn suorittamisesta asianmukaisesti ja ammattitaidolla.


Toimittaja myy palveluita ja tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille ja yhteisöille. Toimittaja pidättää oikeuden verkkokaupassa ilmoitettujen hintojen muutoksiin.


Kuluttajakaupassa sovelletaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajalainsäädäntöä. Yritysasiakkaiden ja Saloton Oy:n välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia, ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määritelty.


Asiakas (Tilaaja) on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.


Tilaaja vastaa siitä, että Toimittajalla on pääsy työkohteessa kaikkiin tarvittaviin paikkoihin, esimerkiksi taloyhtiössä kaikkiin tarvittaviin asuntoihin. Toimittaja vastaa työjälkiensä siivoamisesta huoneistossa tai muissa tiloissa. Tilaaja vastaa arvokkaiden tai herkkien esineiden ja materiaalien suojaamisesta. Tilaajan tulee informoida erityisen herkistä tai rakennusmääräysten vastaisesti asennetuista materiaaleista, laitteista, putkista yms., jotta Toimittaja voi tehdä työn erityistä varovaisuutta käyttäen ja keskustella mahdollisista riskeistä Tilaajan kanssa ennen työn suorittamista. Toimittaja ei vastaa rakennusmääräysten vastaisesti rakennettujen ratkaisujen aiheuttamasta haitasta ja lisäkustannuksista.


Mikäli huoltokohde tai osa siitä on sijoitettu erityisen hankalaan paikkaan, edellyttäen rakenteellisia purkutöitä, toimenpiteet tehdään niin kattavasti kuin standardilaitteistolla ilman laajempaa purkutyötä on tehtävissä, ellei tilausvahvistuksella ole toisin määritelty. Työn edellyttäessä nosto/kaivuukalustoa, on Toimittajalla oikeus veloittaa kaluston vuokrakustannukset Tilaajalta, ellei niitä ole erikseen sopimuksessa määritelty.


Tilaaja vastaa sähkön-, veden- ja energiankulutuksesta kyseisen työsuorituksen aikana työkohteessa. Tilaaja vastaa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. Mikäli Toimittajalle annetuissa tiedoissa on olennaisia virheitä (esim. huoneistopinta-ala, kerrosten / rakennusten lukumäärä tai kattomateriaali), on Toimittajalla oikeus veloittaa Tilaajalta vääriin tietoihin perustuneen hinnan ja kohteen todellisten tietojen mukaan lasketun listahinnan mukainen erotus.


Toimittajalla on oikeus mainita Tilaajalle tehty työ referenssinä, ellei Tilaaja tätä erikseen kiellä. Tarkat tunnistetiedot (henkilönimet, tarkka katuosoite, ellei se käy taloyhtiön nimestä selville) eivät tule ilmi referenssimaininnoissa.


Toimitusehdot


Saloton Oy-verkkosivuilla annetut hinnat sisältävät työsuorituksen lisäksi myös laitteiden/materiaalien toimituskulut sekä matkakulut työkohteeseen, ellei asiasta ole erikseen muuta mainittu. Laskuri kertoo myös arvioidun kustannuksen kotitalousvähennyksen jälkeen, verottaja kuitenkin päättää vähennysten hyväksymisestä Tilaajan verotuksessa. Toteutuneen mukaan laskutettavissa artikkeleissa, esim. "Tuntityöt"-merkinnällä (h) varustettujen palveluiden osalta, hyväksytään 15 % poikkeama ilman erillistä sopimista. Saloton Oy-verkkosivuilla annetut hinnat sisältävät arvonlisäveron voimassa olevan arvonlisäverokannan mukaisesti. Mikäli tarjottua/tilattua tuotetta ei ole tukkurilta tai valmistajalta saatavilla, Toimittajalla on oikeus toimittaa uusi tarjous Tilaajalle vaihtoehtoisella tuotteella hintoineen.


Tilaaja sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimass oleviin toimitusehtoihin. Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua Saloton Oy:n tilausjärjestelmään. Saloton Oy- tarjoamat palvelut ovat saatavilla tietyille alueille Suomessa. Verkkokaupan postinumerovalitsin kertoo saatavuuden palvelukohtaisesti, mikäli palvelu on verkkomyynnissä.


Kohteeseen tulee johtaa kiinteä autotie. Mikäli kohde on saaressa vesikulkuyhteyden päässä tai muussa hankalasti saavutettavissa olevassa paikassa, toimittajalla on oikeus periä matkasta ja matka-ajasta koituvat kustannukset asiakkaalta.


Tilausvahvistus ja aikataulutus


Toimittaja lähettää sähköpostitse tilausvahvistuksen, josta Tilaaja näkee tilaamansa tuotteet ja palvelut. Mikäli tilatun palvelun toimittaminen niin vaatii, Toimittaja ottaa Tilaajaan erikseen yhteyttä sopiakseen aikataulusta.


Toimittaja suorittaa palvelun sovitussa aikataulussa, mutta mikäli aikataulua joudutaan muuttamaan ennakoimattomasta syystä, on Toimittaja yhteydessä Tilaajaan. Tietyt palvelut (esim. kattotyöt) suoritetaan säävarauksella. Mikäli vallitseva säätila estää palvelun suorittamisen ennakkoon sovittuna ajankohtana, Toimittaja tarjoaa uuden vapaan ajankohdan. Asiakas voi pyytää toista aikaa tai peruuttaa tilauksen tässä kohtaa. Taloyhtiöiden huoneistokohtaisista erityisaikataulutuksista Toimittajalla on oikeus veloittaa 50 eur / kpl sis. alv muiden sovittujen veloitusten lisäksi.


Maksutavat


Tilatuista töistä ja tarvikkeista toimitetaan Tilaajalle tilausvahvistus sekä lasku. Toimittaja laskuttaa Tilaajaa vasta työsuorituksen jälkeen, pois lukien tapaukset, joissa on sovittu ennakkolaskutuksesta tai maksuerätaulukosta. Laskun lähetystavat ovat sähköposti, verkkolasku ja paperinen lasku postitse. Maksutapana on pankkisiirto. Maksuehto 7 pv netto tai sopimuksen mukaan.


Mahdollisuus maksaa osamaksulla voidaan myöntää kuluttaja-asiakkaalle, jonka luottotiedot ovat kunnossa. Osamaksupyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Toimittajalla on oikeus tarkistaa Tilaajan luottotiedot. Toimittajalla on oikeus olla myöntämättä Tilaajalle luottoa. Mikäli lasku osoitetaan Tilaajan pyynnöstä kolmannelle osapuolelle, vastaa tilaaja viime kädessä kaikkien velvoitteiden suorittamisesta Toimittajalle.


Peruutusehdot


Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus perua tilaus neljäntoista päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta tai siten kuin kuluttajasuojalaissa sanotaan. Peruutus tulee tehdä puhelimitse tai sähköpostitse Toimittajalle. Mikäli peruutus tehdään alle 24 tuntia ennen sovitun työn aloitusta, on Toimittajalla oikeus veloittaa peruutuksesta aiheutuvana kuluna 100 eur sis. alv / huoneisto. Mikäli tilaus sisältää räätälöityjä tilaustuotteita, näillä tuotteilla ei ole peruutusoikeutta Suomen kuluttajasuojalainsäädännön mukaisesti.


Raportointi ja reklamaatiot


Kaikista toimenpiteistä toimitetaan tieto sähköpostitse Tilaajalle työsuorituksen jälkeen. Reklamaatiot työsuorituksesta tulee esittää kirjallisesti kirjepostin tai sähköpostin välityksellä Toimittajalle seitsemän päivän kuluessa työsuorituksesta. Toimittajalla tai sen yhteistyökumppanilla (esimerkiksi vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja) on oikeus tutustua paikan päällä reklamoitavaan kohteeseen.


Takuu, vastuu


Toimittaja myöntää työlleen 12 kuukauden takuun. Toimittajan kautta ostettujen laitteiden takuu määräytyy laitevalmistajan takuuehtojen mukaan, ellei toisin ole sovittu.  Työkohteessa tapahtuneet, palveluntuottajan aiheuttamat vahingot korvataan ensisijaisesti palveluntuottajan vastuuvakuutuksesta.


Riitatilanteet


Mikäli kauppasopimuksen suhteen syntyy erimielisyyttä, jota ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) tai Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisun (https://webgate.ec.europa.eu/odr/) ratkaistavaksi. Muut kuin kuluttaja-asiakkaat: Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin, mikäli tässä ei onnistuta riita-asia voidaan viedä Vantaan Käräjäoikeuden ratkaistavaksi.