TIETOSUOJASELOSTE


REKISTERINPITÄJÄ


Saloton Oy

y-tunnus: 2435975-5

Kalkkikiventie 10b, 04300 Tuusula


Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Lasse Aaltonen

Osoite: Kalkkikiventie 10b, 04300 Tuusula

Sähköposti: lasse.aaltonen@saloton.com


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY


Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen valmistelu tai täytäntöönpano ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu esimerkiksi. asiakassuhteen
hoitamiseksi, laskuttamiseksi sekä suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, sekä markkinoinnin kohdentaminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.


KÄSITELTÄVÄ TIETOSISÄLTÖ


Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus, ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,
asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, sekä peruutustiedot, viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset, mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.


HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT


Google (Analytics ja Ads)

Facebook

Visma Duetto (perintäpalvelut)

Palveluiden toimittamisessa tarvittavat yhteistyökumppanit

Laskutus- ja kirjanpitopalveluiden toimittajat

Viranomaiset lain edellyttämänä


REKISTERÖIDYN OIKEUDET


Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina Saloton Oy:n postiosoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää  rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisteröity voi lisäksi vaatia
tietojensa poistamista kokonaan, jolloin rekisterinpitäjän tulee suostua pyyntöön, ellei sillä ole lakiin perustuvaa syytä kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä. yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sekä säilyttää tiedot oikeuksien käytöstä kahden vuoden ajan.


Saloton varaa oikeuden muuttaa tietosuojaselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Share