TIETOSUOJASELOSTE 

Saloton Oy:n ylläpitämästä henkilörekisteristä (asiakasrekisteri). Rekisterinpitäjä noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) sekä muun ajantasaisen lainsäädännön vaatimuksia henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä, säilyttämisestä sekä hävittämisestä. Rekisterin tiedot kerätään sopimusperusteisesti. Ne pohjautuvat aina asiakkaan tekemiin tilauksiin ja hänen kanssaan tehtyihin sopimuksiin. 

 

REKISTERINPITÄJÄ 

Saloton Oy 

y-tunnus: 2435975-5 

Kalkkikiventie 10b 

04300 Tuusula 

lasse.aaltonen@saloton.com 

 

REKISTERIN NIMI 

Saloton Oy:n asiakasrekisteri 

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Rekisterin käyttötarkoitus on Saloton Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten käsittely, laskutus ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Saloton Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, asiakasviestintään sekä henkilökohtaisemman sisällön tarjoamiseen verkkopalvelussamme. Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. 

 

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Saloton Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Saloton Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Saloton Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. 

 

Saloton Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Saloton Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse lasse.aaltonen@saloton.com tai kirjeitse rekisterinhoitajalle. 

  

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: 

- Nimi 

- Osoite 

- Puhelinnumero 

- Sähköpostiosoite 

- Tiedot asiakkaiden tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta 

- Huoltokohteita koskevat tiedot palveluiden hintalaskentaa varten (mm. pinta-ala, kerrosmäärä, ilmanvaihtojärjestelmä, kattomateriaali) 

  

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan: 

Saloton Oy:n palveluiden käyttäjien oman ilmoituksen perusteella 

- palvelun suorittamisen yhteydessä kohdetta koskevat huoltoraportit asentajilta 

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 

Rekisterin tietoja ei luovuteta Saloton Oy:n tai sen yhteistyökumppanien ulkopuolisille tahoille. 

 

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Rekisteri on tallennettuna sähköiseen muotoon. Sen tietoihin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisterin laajat käyttöoikeudet on rajattu vain Saloton Oy:n palveluksessa oleville, asiakastietoja työssään käsitteleville työntekijöille. Asiakasrekisterin tietojen mahdollinen siirto yhteistyökumppanien palvelimille on toteutettu SSL-salatun yhteyden kautta. Palvelussa mukana olevilla palveluntuottajilla on rajoitettu pääsy rekisteritietoihin oman, salasanalla suojatun käyttöliittymänsä kautta. 

 

TIETOJEN SÄILYTYS 

Rekisterissä olevia tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Asiakassuhteen katsotaan päättyneen kun asiakas ilmoittaa siitä kirjallisesti. Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista. 

  

TARKASTUSOIKEUS 

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Asiakas voi pyytää omat tietonsa nähtäväksi ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään: Saloton Oy, Kalkkikiventie 10b, 04300 Tuusula tai lasse.aaltonen@saloton.com Tarkastuspyynnöt käsitellään viipymättä, viimeistään 30 vuorokauden sisällä pyynnön saapumisesta. 

 

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA TAI POISTAMISTA 

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena, osoitteeseen:  Saloton Oy,  Kalkkikiventie 10b,  04300 Tuusula tai lasse.aaltonen@saloton.com. Korjauspyynnöt käsitellään viipymättä, viimeistään 30 vuorokauden sisällä pyynnön saapumisesta. 

 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö tulee lähettää suullisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 

 

EVÄSTEET 

Saloton.fi -verkkosivuilla saatetaan käyttää evästeitä (englanniksi Cookies), joiden tehtävä on parantaa ja nopeuttaa kävijäkokemusta sekä kehittää verkkosivuja käyttäjäystävällisemmiksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista. 

TIETOSUOJASELOSTE 

Saloton Oy:n ylläpitämästä henkilörekisteristä (asiakasrekisteri). Rekisterinpitäjä noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) sekä muun ajantasaisen lainsäädännön vaatimuksia henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä, säilyttämisestä sekä hävittämisestä. Rekisterin tiedot kerätään sopimusperusteisesti. Ne pohjautuvat aina asiakkaan tekemiin tilauksiin ja hänen kanssaan tehtyihin sopimuksiin. 

 

REKISTERINPITÄJÄ 

Saloton Oy 

y-tunnus: 2435975-5 

Kalkkikiventie 10b 

04300 Tuusula 

lasse.aaltonen@saloton.com 

 

REKISTERIN NIMI 

Saloton Oy:n asiakasrekisteri 

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Rekisterin käyttötarkoitus on Saloton Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten käsittely, laskutus ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Saloton Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, asiakasviestintään sekä henkilökohtaisemman sisällön tarjoamiseen verkkopalvelussamme. Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. 

 

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Saloton Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Saloton Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Saloton Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. 

 

Saloton Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Saloton Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse lasse.aaltonen@saloton.com tai kirjeitse rekisterinhoitajalle. 

  

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: 

- Nimi 

- Osoite 

- Puhelinnumero 

- Sähköpostiosoite 

- Tiedot asiakkaiden tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta 

- Huoltokohteita koskevat tiedot palveluiden hintalaskentaa varten (mm. pinta-ala, kerrosmäärä, ilmanvaihtojärjestelmä, kattomateriaali) 

  

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan: 

Saloton Oy:n palveluiden käyttäjien oman ilmoituksen perusteella 

- palvelun suorittamisen yhteydessä kohdetta koskevat huoltoraportit asentajilta 

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 

Rekisterin tietoja ei luovuteta Saloton Oy:n tai sen yhteistyökumppanien ulkopuolisille tahoille. 

 

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Rekisteri on tallennettuna sähköiseen muotoon. Sen tietoihin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisterin laajat käyttöoikeudet on rajattu vain Saloton Oy:n palveluksessa oleville, asiakastietoja työssään käsitteleville työntekijöille. Asiakasrekisterin tietojen mahdollinen siirto yhteistyökumppanien palvelimille on toteutettu SSL-salatun yhteyden kautta. Palvelussa mukana olevilla palveluntuottajilla on rajoitettu pääsy rekisteritietoihin oman, salasanalla suojatun käyttöliittymänsä kautta. 

 

TIETOJEN SÄILYTYS 

Rekisterissä olevia tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Asiakassuhteen katsotaan päättyneen kun asiakas ilmoittaa siitä kirjallisesti. Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista. 

  

TARKASTUSOIKEUS 

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Asiakas voi pyytää omat tietonsa nähtäväksi ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään: Saloton Oy, Kalkkikiventie 10b, 04300 Tuusula tai lasse.aaltonen@saloton.com Tarkastuspyynnöt käsitellään viipymättä, viimeistään 30 vuorokauden sisällä pyynnön saapumisesta. 

 

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA TAI POISTAMISTA 

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena, osoitteeseen:  Saloton Oy,  Kalkkikiventie 10b,  04300 Tuusula tai lasse.aaltonen@saloton.com. Korjauspyynnöt käsitellään viipymättä, viimeistään 30 vuorokauden sisällä pyynnön saapumisesta. 

 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö tulee lähettää suullisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 

 

EVÄSTEET 

Saloton.fi -verkkosivuilla saatetaan käyttää evästeitä (englanniksi Cookies), joiden tehtävä on parantaa ja nopeuttaa kävijäkokemusta sekä kehittää verkkosivuja käyttäjäystävällisemmiksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista. 

TIETOSUOJASELOSTE 

Saloton Oy:n ylläpitämästä henkilörekisteristä (asiakasrekisteri). Rekisterinpitäjä noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) sekä muun ajantasaisen lainsäädännön vaatimuksia henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä, säilyttämisestä sekä hävittämisestä. Rekisterin tiedot kerätään sopimusperusteisesti. Ne pohjautuvat aina asiakkaan tekemiin tilauksiin ja hänen kanssaan tehtyihin sopimuksiin. 

 

REKISTERINPITÄJÄ 

Saloton Oy 

y-tunnus: 2435975-5 

Kalkkikiventie 10b 

04300 Tuusula 

lasse.aaltonen@saloton.com 

 

REKISTERIN NIMI 

Saloton Oy:n asiakasrekisteri 

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Rekisterin käyttötarkoitus on Saloton Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten käsittely, laskutus ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Saloton Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, asiakasviestintään sekä henkilökohtaisemman sisällön tarjoamiseen verkkopalvelussamme. Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. 

 

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Saloton Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Saloton Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Saloton Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. 

 

Saloton Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Saloton Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse lasse.aaltonen@saloton.com tai kirjeitse rekisterinhoitajalle. 

  

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: 

- Nimi 

- Osoite 

- Puhelinnumero 

- Sähköpostiosoite 

- Tiedot asiakkaiden tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta 

- Huoltokohteita koskevat tiedot palveluiden hintalaskentaa varten (mm. pinta-ala, kerrosmäärä, ilmanvaihtojärjestelmä, kattomateriaali) 

  

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan: 

Saloton Oy:n palveluiden käyttäjien oman ilmoituksen perusteella 

- palvelun suorittamisen yhteydessä kohdetta koskevat huoltoraportit asentajilta 

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 

Rekisterin tietoja ei luovuteta Saloton Oy:n tai sen yhteistyökumppanien ulkopuolisille tahoille. 

 

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Rekisteri on tallennettuna sähköiseen muotoon. Sen tietoihin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisterin laajat käyttöoikeudet on rajattu vain Saloton Oy:n palveluksessa oleville, asiakastietoja työssään käsitteleville työntekijöille. Asiakasrekisterin tietojen mahdollinen siirto yhteistyökumppanien palvelimille on toteutettu SSL-salatun yhteyden kautta. Palvelussa mukana olevilla palveluntuottajilla on rajoitettu pääsy rekisteritietoihin oman, salasanalla suojatun käyttöliittymänsä kautta. 

 

TIETOJEN SÄILYTYS 

Rekisterissä olevia tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Asiakassuhteen katsotaan päättyneen kun asiakas ilmoittaa siitä kirjallisesti. Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista. 

  

TARKASTUSOIKEUS 

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Asiakas voi pyytää omat tietonsa nähtäväksi ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään: Saloton Oy, Kalkkikiventie 10b, 04300 Tuusula tai lasse.aaltonen@saloton.com Tarkastuspyynnöt käsitellään viipymättä, viimeistään 30 vuorokauden sisällä pyynnön saapumisesta. 

 

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA TAI POISTAMISTA 

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena, osoitteeseen:  Saloton Oy,  Kalkkikiventie 10b,  04300 Tuusula tai lasse.aaltonen@saloton.com. Korjauspyynnöt käsitellään viipymättä, viimeistään 30 vuorokauden sisällä pyynnön saapumisesta. 

 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö tulee lähettää suullisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 

 

EVÄSTEET 

Saloton.fi -verkkosivuilla saatetaan käyttää evästeitä (englanniksi Cookies), joiden tehtävä on parantaa ja nopeuttaa kävijäkokemusta sekä kehittää verkkosivuja käyttäjäystävällisemmiksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.