VIEMÄRIEN AVAUKSET JA -KUVAUKSET
Helsinki, Espoo, Vantaa, Uusimaa

VIEMÄRIKUVAUS TARJOUSLASKURI

VIEMÄREIDEN AVAUKSET JA VIEMÄREIDEN KUVAUKSET


Viemärijärjestelmä on tärkeä osa talotekniikkaa ja säännöllisellä viemärihuuhtelulla voidaan varmistaa viemäröinnin moitteeton toiminta ja ennaltaehkäistä tukoksia, jopa vesivahinkoja. Esimerkiksi keittiöviemäreiden pesu säännöllisesti vähentää merkittävästi riskiä viemäritukoksiin.


Viemärin kuvaus huuhtelun jälkeen on meille rutiinitoimenpide, jolla varmistetaan työn korkea laatu ja erinomainen asiakastyytyväisyys. Viemärikuvaus on paras tapa viemärivikojen paikannukseen ja dokumentointiin, sekä korjaustoimenpiteiden suunnitteluun.


Saloton Oy:n viemärinavaus päivystys 24/7, ammattitaitoinen apu ongelmatilanteissa.

Viemärin avaus
Viemärin kuvaus

Putkistokuvaus


Putkistoja löytyy talosta paljon on jätevesiputket, salaojaputket ja sadevesijärjestelmän putket. Ajan saatossa putkistossa voi tapahtua muutoksia useasta eri syystä mm. putkiston kulumista, putkistoon voi päästä jotain mikä sinne ei kuulu  tai jokin ulkopuolinen tekijä on vaurioittanut putkea ja putki ei kunnolla vedä. Ongelmaa lähdetään selvittämään putkistokuvauksella josta saadaan tutkimusraportti jonka pohjalta tiedetään ongelman aiheuttaja. Kun ongelman aiheuttaja on selvillä pystytään putkistokorjaamaan sille parhaalla mahdollisella tavalla. 

Putkiston korjauksee on todella monta erilaista menetelmää. Esimerkkeinä korjausmenetelmille on putkistonsukittaminen, putkenhuuhteleminen, putkistonsulattaminen, putkien kannakointi. 

Sadevesijärjestelmien huolto


Erityisen tärkeää sadevesijärjestelmien huoltotoimenpiteenä pidetään sadevesikaivojen sakkapesien tyhjentämistä. Mikäli sakkapesä tyhjennetään riittävän usein ei hiekka pääse kertymään sadevesijärjestelmän putkistoon. Putkistoon päästessään hiekka saattaa tehdä putkistoo tukoksen tai estää vettä virtaamasta putkistossa tarpeeksi nopeasti. Tällöin myös sadevesijärjestelmän putkistot on huuhdeltava jotta putkisto jälleen toimisi hyvin. Joskus sadevesijärjestelmässä on saattanut vaurioitua, tällöin otetaan avuksi putkistokuvauskamera jolla tehdään putkistolle kuntotutkimus jossa saadaan selville putkivauriot. Tutkimuksen pohjalta on helppo tehdä suunnitelma ongelma/korjaustoimenpide suoritetaan. 

jäätynyt sadevesikaivo

Jätevesiputkiston kuvaaminen


Viemärikuvaus on erittäin hyödyllinen toimenpide. Viemärikuvauksessa saadaan selville putkiston tämän hetkinen kunto. Mikäli viemäri menee useasti tukkoon on syytä putkisto kuvata ja selvittää mikä tukoksen aiheuttaa. Tukoksen aiheuttajan selvittäminen pelastaa monesti ylimääräisiltä kustannuksilta, vaikka kuvaaminen voikin aluksi tuntua isolta kustannukselta. Riittävän aikaisin tehdyllä viemäristyönkuvauksella ja huuhtelemalla vältytään monelta haitalta ja isolta remontilta.  Mikäli putkiston huono kunto saadaan selville ajoissa pystytään putkisto korjaamaan usealla eri menetelmällä ja näin vältytään isolta remontilta. Esimerkkejä ovat putkiston sukittaminen tai sujutus-menetelmät. 

Jos viemäri putkessa olevaa vikaa ei aina huomaa vasta kuin on liian myöhäistä.Putki saattaa vuotaa rakennuksen alapohjaan josta voi tulla kiinteistölle suuri kulu. alapohjan maamassa saastuu ja viemärivedessä olevat bakteerit pääsevät jylläämään mikä aiheuttaa sisäilmaongelmia. Tai jos putken kannatukset pettävät saattaa aiheutua putkistoon viemäritukos ja mikäli asukkaat eivät ole kotona saattaa tästä aiheutua mittavia vesivahihinkoja. Ole siis  kaukaa viisas ja tilaa viemärikuvaus ajoissa. Sadevesijärjestelmän kuvaaminen


Sadevesijärjestelmä on syytä kuvata jotta vältytään tulva-aikaan yllättäviltä vahingoilta. Mikäli sadevesi ei pääse poistumaan sitä suunniteltua reittiä löytää se itselleen  vaihtoehtoisen reitin. Pahimmassa tapauksessa sadevesi voi tehdä tuhoa parkkipaikalle tai jopa kiinteistölle. Kaivojen tyhjentäminen:


  • Hiekanerotuskaivojen tyhjennykset
  • Sadevesikaivojen pesu ja tyhjennys
  • Rasvakaivojen tyhjentäminen ja huolto.
  • Rännikaivojen sulatus ja puhdistaminen


Salaojajärjestelmän huolto


Salaojajärjestelmän huoltotoimenpiteitä ovat salaojan kunnon tarkastaminen kuvaamalla, salaojaputkien huuhteleminen, salaojaputken korvaaminen ja tietenkin salaojakaivojen tyhjentäminen.Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai soita meille. Töiden vastaanotto puh. 010 336 6199. Palvelemme viikon jokaisena päivänä.

Share the page on social media
Share