VIEMÄREIDEN PUHDISTUS JA KUVAUS ON OLENNAINEN OSA KOTISI YLLÄPITOA

Viemäri-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmät ovat tavallaan kuin kiinteistösi verisuonet – ne kuljettavat tarpeellisia asioita eri paikkoihin sen mukaan missä lämpöä, vettä tai viilennystä milloinkin tarvitaan, tai milloin tarvitsee saada jotakin rakennuksesta ulos. Viimeinen kohtahan tietenkin koskee viemäreitä.


Viemärit ovat yksi kiinteistösi käytetyimmistä järjestelmistä: aina kun käytät pyykin- tai asianpesukonetta, avaat hanan, käyt suihkussa tai vedät vessan, viemärit joutuvat töihin. Viemärit ovat nykypäivänä huomattavasti kovemmalla koetuksella kuin mitä ne olivat vielä 50 vuotta sitten, sillä jatkuvasti kehittyvien pesuaineiden, ruoka-aineiden sekä WC-jätteiden jäänteiden synnyttämät kaasut ja kerrostumat rasittavat putkistoja merkittävästi.


Täten olisikin suositeltavaa, että kiinteistösi viemärit puhdistettaisiin ja niiden kunto tarkastettaisiin noin viiden vuoden välein. Säännöllisesti suoritettava puhdistus ja kuntotarkastus vähentää merkittävästi viemäritukosten ja rakenteellisista ongelmista johtuvien vuotovahinkojen riskiä.


Viemäreitä puhdistetaan yleisesti ottaen kahdella eri tavalla:


 • Painehuuhtelulla. Viemärit painehuuhdellaan erikoisvalmisteisella korkeapainehuuhtelujärjestelmällä, jossa putkistosta ajetaan läpi monisuuntainen suurtehosuutin, jolla putken sisäseinämät puhdistetaan useilla pistemäisillä painevesisuihkuilla. Viemäreistä irtoava kuona huuhdellaan imuautoon, joka kuljettaa sen asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.
 • Mekaaninen rassaus. Viemärit puhdistetaan mekaanisella vaijerirassikoneella, jolla putkistossa pyöritetään työstettävän putken vaatimusten mukaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ketjurasseja tai jykeviä nylon- & silikonikarbidiharjoja, jotka rassaavat kaiken irtolian putkistosta. Vanhoja valurautaviemäreitä puhdistaessa pystytään mekaanisella puhdistuksella irroittamaan jopa ruoste putkesta. Mekaanisessa rassauksessakin syntyvä kuona huuhdellaan imuautoon, joka kuljettaa sen asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.​


Meillä Saloton Oy:ssä viemärin kuvaus huuhtelun sekä mekaanisen rassauksen jälkeen on aina palveluun kuuluva rutiinitoimenpide. Kuvauksella pystytään varmistamaan sekä suoritetun työn korkea laatu, että paikallistamaan mahdolliset piilevät viemäriviat joiden paikantaminen likaisesta putkesta oli aiemmin mahdotonta. Dokumentoimme kaikki suorittamamme kuvaukset, ja toimitamme asiakkaalle raportin korjaavien toimenpidesuositusten kera.

Viemäreiden puhdistus

Talon viemäreissä ilmenee usein moninaisia ongelmia. Mahdollisia ongelman aiheuttajia voivat olla esimerkiksi:


-    Viemäriin kertyneiden kemikaalien aiheuttamat kerrostumat

-    Viemäriin kertyneen rasvan aiheuttamat kerrostumat

-    Viemäriin on voinut päätyä vierasesineitä jotka aiheuttavat tukoksia

-    Viemärin kuluminen saattaa aiheuttaa esim. WC-paperin tarttumista putken pintaan tai saumakohtiin, jolloin ongelman toistuessa materiaalikerrostuma aiheuttaa tukoksen

-    Viemärin haaraliitokset, muhvit ja yhteet ovat saattaneet liikkua tai irrota, aiheuttaen vuotoriskejä

-    Viemärin haaraliitosten kumitiivisteet ovat saattaneet hapertua kemikaalipäästöjen vaikutuksesta, aiheuttaen vuotoriskejä -    Huonojen eristysten tai vähäisen käytön johdosta viemäri on saattanut päästä jäätymään kylmillä keleillä


Kaikki edellämainitut ongelmat ovat pääsääntöisesti normaalista elämisestä aiheutuvia ongelmia, joiden ennakointi on vaikeaa ja useimmiten jopa mahdotonta.


Useimmiten, vaikka kiinteistön käyttäjät olisivatkin tietoisia viemäreiden oikeaoppisesta käytöstä, viemäriin päätyy sinne kuulumattomia asioita kuten likaisista astioista irtoavaa rasvaa tiskauksen yhteydessä.


Viemäreihin päätyneet, sinne kuulumattomat esineet kuten esimerkiksi Legot, aiheuttavat häiriöitä viemärin toimintaan, alkaen kerryttämään kerrostumia viemäriin, lopulta johtaen tukokseen jossa vesi nousee viemäristä ylös, kun se ei uloskaan pääse.


Edellämainitun johdosta viemäreiden kunnon aktiivinen seuranta ja ylläpito ovatkin tärkeitä toimenpiteitä. Viemärin huolellinen puhdistaminen ja kunnon tarkastaminen paljastavat viemäriongelmien aiheuttajan ja mahdollistavat putkiston korjaamisen suunnitelun parhaalla mahdollisella tavalla.


Laadukkaasti rakennetun Suomalaisen viemärijärjestelmän odotettu elinikä on 40-50 vuotta – kunhan siitä pidetään huolta. Erityisesti kerrostuva rasva, kalkkisaostumat sekä monet muut tekijät piilottavat taitavasti alleen viemärin todellisen kunnon, ja tämä selviää ainoastaan huolellisen puhdistuksen jälkeen toteutettavalla kuvauksella.


Viemäreissä syntyy myös erilaisten kemikaalien kuten ammoniakin yhdistelmistä kaasuja, jotka syövyttävät jopa, muutoin erittäin kestäväksi tituleeratun, muoviviemäristön tiettyjä osia – haarayhteissä ja muhveissa käytettyjä kumitiivisteitä. Näiden tiivisteiden hapertuessa ajan saatossa muodostuu vesivuotoriski.


Hyödyntämällä viemäreiden kuntotarkastus- ja huoltopalveluitamme pysytte aina ajantasalla kiinteistönne viemärien kunnosta, ja voittekin luottaa siihen että saatte ammattimaista ohjausta ja tarpeen mukaan myös suosituksia jatkotoimenpiteistä, kuten viemäreiden kunnostuksesta.

Viemärin putsaus

Viemärihuolto itsessään on yksinkertainen toimenpide, joka ei teiltä asiakkaana vaadi mitään:

 1. Kaikki viemärihuoltotyöt aloitetaan tutkimuksella. Ennen työn alkamista suunnitellaan ja tutustutaan huolellisesti talon rakenteisiin.
 2. Koti & sen tilat suojataan huolellisesti. Tarvittaessa puramme vesikalusteet, ja suojaamme huolellisesti seinät ja lattiat tiloista joissa työskentelemme.
 3. Viemärit kuvataan ja tarpeen mukaan joko huuhdellaan painevedellä, tai rassataan mekaanisella harjaustoimenpiteellä. Rassausjäte joko imuroidaan tai poistetaan imuauton pesurilla.
 4. Työn päätteeksi työsuoritteen laatu varmistetaan kuvaamalla puhdistetut viemärit, ja kuvausmateriaali tallennetaan.
 5. Työ luovutetaan asiakkaalle kuvaustallenteiden ja kirjallisen raportin kera.


Jokaisesta tuottamastamme viemärikuvauksesta sekä puhdistuksesta toimitetaan kattava raportti, joka sisältää tarvittavat toimenpide-ehdotukset, mikäli sellaisia on kuvauksen aikana ilmennyt. Raportti toimitetaan tilaajalle työsuoritteen päätteeksi tilaajalle parhaiten soveltuvalla tavalla.


Viemäriongelmat ovat verrattavissa autoihin: niihin liittyvät yllätykset ovat harvoin tervetulleita. Useimmiten päädytään ratkomaan tai ennaltaehkäisemään viemäreihin liittyviä murheita omatoimisesti esimerkiksi kuluttajakäyttöön tarkoitetuilla viemäreiden avausaineilla, mutta niillä saadaan avattua yleisesti vain pinnallisimpia tukkeumia. Pahimmillaan näiden avausaineiden käyttö saattaa irroittaa kuona-aineita viemärissä, päästäen ne liikkeelle vain aiheuttaakseen merkittävämmän tukoksen syvemmällä viemärissä.


Viemärihuolto on myös mainio työkalu oppia tuntemaan kotisi entistä paremmin – erityisesti uuden kodin ostajan kannattaa teettää viemäreihinsä kuntotarkastus. Tämä auttaa hahmottamaan ja budjetoimaan tulevaisuuden kunnossapitotarpeita, sekä saattaa pelastaa teidät yllättäviltä vastoinkäymisiltä kuten vesivahingolta.


Saloton Oy on kotimainen viemärihuollon ammattilainen. Olemme luotettava kumppani niin isännöintitoimistojen, kiinteistöyhtiöiden, taloyhtiöiden kuin yksityisasiakkaidenkin kiinteistöjen kunnossapidossa. Korkea asiakastyytyväisyytemme (4,9/5) takaa että teidänkin kiinteistönne huolto tapahtuu markkinoiden kovimpien ammattilaisten toimesta, laadukkaimmalla kalustolla.

VIEMÄREIDEN PUHDISTUS JA KUVAUS ON OLENNAINEN OSA KOTISI YLLÄPITOA

Viemäri-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmät ovat tavallaan kuin kiinteistösi verisuonet – ne kuljettavat tarpeellisia asioita eri paikkoihin sen mukaan missä lämpöä, vettä tai viilennystä milloinkin tarvitaan, tai milloin tarvitsee saada jotakin rakennuksesta ulos. Viimeinen kohtahan tietenkin koskee viemäreitä.


Viemärit ovat yksi kiinteistösi käytetyimmistä järjestelmistä: aina kun käytät pyykin- tai asianpesukonetta, avaat hanan, käyt suihkussa tai vedät vessan, viemärit joutuvat töihin. Viemärit ovat nykypäivänä huomattavasti kovemmalla koetuksella kuin mitä ne olivat vielä 50 vuotta sitten, sillä jatkuvasti kehittyvien pesuaineiden, ruoka-aineiden sekä WC-jätteiden jäänteiden synnyttämät kaasut ja kerrostumat rasittavat putkistoja merkittävästi.


Täten olisikin suositeltavaa, että kiinteistösi viemärit puhdistettaisiin ja niiden kunto tarkastettaisiin noin viiden vuoden välein. Säännöllisesti suoritettava puhdistus ja kuntotarkastus vähentää merkittävästi viemäritukosten ja rakenteellisista ongelmista johtuvien vuotovahinkojen riskiä.


Viemäreitä puhdistetaan yleisesti ottaen kahdella eri tavalla:


 • Painehuuhtelulla. Viemärit painehuuhdellaan erikoisvalmisteisella korkeapainehuuhtelujärjestelmällä, jossa putkistosta ajetaan läpi monisuuntainen suurtehosuutin, jolla putken sisäseinämät puhdistetaan useilla pistemäisillä painevesisuihkuilla. Viemäreistä irtoava kuona huuhdellaan imuautoon, joka kuljettaa sen asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.
 • Mekaaninen rassaus. Viemärit puhdistetaan mekaanisella vaijerirassikoneella, jolla putkistossa pyöritetään työstettävän putken vaatimusten mukaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ketjurasseja tai jykeviä nylon- & silikonikarbidiharjoja, jotka rassaavat kaiken irtolian putkistosta. Vanhoja valurautaviemäreitä puhdistaessa pystytään mekaanisella puhdistuksella irroittamaan jopa ruoste putkesta. Mekaanisessa rassauksessakin syntyvä kuona huuhdellaan imuautoon, joka kuljettaa sen asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.​


Meillä Saloton Oy:ssä viemärin kuvaus huuhtelun sekä mekaanisen rassauksen jälkeen on aina palveluun kuuluva rutiinitoimenpide. Kuvauksella pystytään varmistamaan sekä suoritetun työn korkea laatu, että paikallistamaan mahdolliset piilevät viemäriviat joiden paikantaminen likaisesta putkesta oli aiemmin mahdotonta. Dokumentoimme kaikki suorittamamme kuvaukset, ja toimitamme asiakkaalle raportin korjaavien toimenpidesuositusten kera.

Viemäreiden puhdistus

Talon viemäreissä ilmenee usein moninaisia ongelmia. Mahdollisia ongelman aiheuttajia voivat olla esimerkiksi:


-    Viemäriin kertyneiden kemikaalien aiheuttamat kerrostumat

-    Viemäriin kertyneen rasvan aiheuttamat kerrostumat

-    Viemäriin on voinut päätyä vierasesineitä jotka aiheuttavat tukoksia

-    Viemärin kuluminen saattaa aiheuttaa esim. WC-paperin tarttumista putken pintaan tai saumakohtiin, jolloin ongelman toistuessa materiaalikerrostuma aiheuttaa tukoksen

-    Viemärin haaraliitokset, muhvit ja yhteet ovat saattaneet liikkua tai irrota, aiheuttaen vuotoriskejä

-    Viemärin haaraliitosten kumitiivisteet ovat saattaneet hapertua kemikaalipäästöjen vaikutuksesta, aiheuttaen vuotoriskejä -    Huonojen eristysten tai vähäisen käytön johdosta viemäri on saattanut päästä jäätymään kylmillä keleillä


Kaikki edellämainitut ongelmat ovat pääsääntöisesti normaalista elämisestä aiheutuvia ongelmia, joiden ennakointi on vaikeaa ja useimmiten jopa mahdotonta.


Useimmiten, vaikka kiinteistön käyttäjät olisivatkin tietoisia viemäreiden oikeaoppisesta käytöstä, viemäriin päätyy sinne kuulumattomia asioita kuten likaisista astioista irtoavaa rasvaa tiskauksen yhteydessä.


Viemäreihin päätyneet, sinne kuulumattomat esineet kuten esimerkiksi Legot, aiheuttavat häiriöitä viemärin toimintaan, alkaen kerryttämään kerrostumia viemäriin, lopulta johtaen tukokseen jossa vesi nousee viemäristä ylös, kun se ei uloskaan pääse.


Edellämainitun johdosta viemäreiden kunnon aktiivinen seuranta ja ylläpito ovatkin tärkeitä toimenpiteitä. Viemärin huolellinen puhdistaminen ja kunnon tarkastaminen paljastavat viemäriongelmien aiheuttajan ja mahdollistavat putkiston korjaamisen suunnitelun parhaalla mahdollisella tavalla.


Laadukkaasti rakennetun Suomalaisen viemärijärjestelmän odotettu elinikä on 40-50 vuotta – kunhan siitä pidetään huolta. Erityisesti kerrostuva rasva, kalkkisaostumat sekä monet muut tekijät piilottavat taitavasti alleen viemärin todellisen kunnon, ja tämä selviää ainoastaan huolellisen puhdistuksen jälkeen toteutettavalla kuvauksella.


Viemäreissä syntyy myös erilaisten kemikaalien kuten ammoniakin yhdistelmistä kaasuja, jotka syövyttävät jopa, muutoin erittäin kestäväksi tituleeratun, muoviviemäristön tiettyjä osia – haarayhteissä ja muhveissa käytettyjä kumitiivisteitä. Näiden tiivisteiden hapertuessa ajan saatossa muodostuu vesivuotoriski.


Hyödyntämällä viemäreiden kuntotarkastus- ja huoltopalveluitamme pysytte aina ajantasalla kiinteistönne viemärien kunnosta, ja voittekin luottaa siihen että saatte ammattimaista ohjausta ja tarpeen mukaan myös suosituksia jatkotoimenpiteistä, kuten viemäreiden kunnostuksesta.

Viemärin putsaus

Viemärihuolto itsessään on yksinkertainen toimenpide, joka ei teiltä asiakkaana vaadi mitään:

 1. Kaikki viemärihuoltotyöt aloitetaan tutkimuksella. Ennen työn alkamista suunnitellaan ja tutustutaan huolellisesti talon rakenteisiin.
 2. Koti & sen tilat suojataan huolellisesti. Tarvittaessa puramme vesikalusteet, ja suojaamme huolellisesti seinät ja lattiat tiloista joissa työskentelemme.
 3. Viemärit kuvataan ja tarpeen mukaan joko huuhdellaan painevedellä, tai rassataan mekaanisella harjaustoimenpiteellä. Rassausjäte joko imuroidaan tai poistetaan imuauton pesurilla.
 4. Työn päätteeksi työsuoritteen laatu varmistetaan kuvaamalla puhdistetut viemärit, ja kuvausmateriaali tallennetaan.
 5. Työ luovutetaan asiakkaalle kuvaustallenteiden ja kirjallisen raportin kera.


Jokaisesta tuottamastamme viemärikuvauksesta sekä puhdistuksesta toimitetaan kattava raportti, joka sisältää tarvittavat toimenpide-ehdotukset, mikäli sellaisia on kuvauksen aikana ilmennyt. Raportti toimitetaan tilaajalle työsuoritteen päätteeksi tilaajalle parhaiten soveltuvalla tavalla.


Viemäriongelmat ovat verrattavissa autoihin: niihin liittyvät yllätykset ovat harvoin tervetulleita. Useimmiten päädytään ratkomaan tai ennaltaehkäisemään viemäreihin liittyviä murheita omatoimisesti esimerkiksi kuluttajakäyttöön tarkoitetuilla viemäreiden avausaineilla, mutta niillä saadaan avattua yleisesti vain pinnallisimpia tukkeumia. Pahimmillaan näiden avausaineiden käyttö saattaa irroittaa kuona-aineita viemärissä, päästäen ne liikkeelle vain aiheuttaakseen merkittävämmän tukoksen syvemmällä viemärissä.


Viemärihuolto on myös mainio työkalu oppia tuntemaan kotisi entistä paremmin – erityisesti uuden kodin ostajan kannattaa teettää viemäreihinsä kuntotarkastus. Tämä auttaa hahmottamaan ja budjetoimaan tulevaisuuden kunnossapitotarpeita, sekä saattaa pelastaa teidät yllättäviltä vastoinkäymisiltä kuten vesivahingolta.


Saloton Oy on kotimainen viemärihuollon ammattilainen. Olemme luotettava kumppani niin isännöintitoimistojen, kiinteistöyhtiöiden, taloyhtiöiden kuin yksityisasiakkaidenkin kiinteistöjen kunnossapidossa. Korkea asiakastyytyväisyytemme (4,9/5) takaa että teidänkin kiinteistönne huolto tapahtuu markkinoiden kovimpien ammattilaisten toimesta, laadukkaimmalla kalustolla.

VIEMÄREIDEN PUHDISTUS JA KUVAUS ON OLENNAINEN OSA KOTISI YLLÄPITOA

Viemäri-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmät ovat tavallaan kuin kiinteistösi verisuonet – ne kuljettavat tarpeellisia asioita eri paikkoihin sen mukaan missä lämpöä, vettä tai viilennystä milloinkin tarvitaan, tai milloin tarvitsee saada jotakin rakennuksesta ulos. Viimeinen kohtahan tietenkin koskee viemäreitä.


Viemärit ovat yksi kiinteistösi käytetyimmistä järjestelmistä: aina kun käytät pyykin- tai asianpesukonetta, avaat hanan, käyt suihkussa tai vedät vessan, viemärit joutuvat töihin. Viemärit ovat nykypäivänä huomattavasti kovemmalla koetuksella kuin mitä ne olivat vielä 50 vuotta sitten, sillä jatkuvasti kehittyvien pesuaineiden, ruoka-aineiden sekä WC-jätteiden jäänteiden synnyttämät kaasut ja kerrostumat rasittavat putkistoja merkittävästi.


Täten olisikin suositeltavaa, että kiinteistösi viemärit puhdistettaisiin ja niiden kunto tarkastettaisiin noin viiden vuoden välein. Säännöllisesti suoritettava puhdistus ja kuntotarkastus vähentää merkittävästi viemäritukosten ja rakenteellisista ongelmista johtuvien vuotovahinkojen riskiä.


Viemäreitä puhdistetaan yleisesti ottaen kahdella eri tavalla:


 • Painehuuhtelulla. Viemärit painehuuhdellaan erikoisvalmisteisella korkeapainehuuhtelujärjestelmällä, jossa putkistosta ajetaan läpi monisuuntainen suurtehosuutin, jolla putken sisäseinämät puhdistetaan useilla pistemäisillä painevesisuihkuilla. Viemäreistä irtoava kuona huuhdellaan imuautoon, joka kuljettaa sen asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.
 • Mekaaninen rassaus. Viemärit puhdistetaan mekaanisella vaijerirassikoneella, jolla putkistossa pyöritetään työstettävän putken vaatimusten mukaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ketjurasseja tai jykeviä nylon- & silikonikarbidiharjoja, jotka rassaavat kaiken irtolian putkistosta. Vanhoja valurautaviemäreitä puhdistaessa pystytään mekaanisella puhdistuksella irroittamaan jopa ruoste putkesta. Mekaanisessa rassauksessakin syntyvä kuona huuhdellaan imuautoon, joka kuljettaa sen asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.​


Meillä Saloton Oy:ssä viemärin kuvaus huuhtelun sekä mekaanisen rassauksen jälkeen on aina palveluun kuuluva rutiinitoimenpide. Kuvauksella pystytään varmistamaan sekä suoritetun työn korkea laatu, että paikallistamaan mahdolliset piilevät viemäriviat joiden paikantaminen likaisesta putkesta oli aiemmin mahdotonta. Dokumentoimme kaikki suorittamamme kuvaukset, ja toimitamme asiakkaalle raportin korjaavien toimenpidesuositusten kera.

Viemäreiden puhdistus

Talon viemäreissä ilmenee usein moninaisia ongelmia. Mahdollisia ongelman aiheuttajia voivat olla esimerkiksi:


-    Viemäriin kertyneiden kemikaalien aiheuttamat kerrostumat

-    Viemäriin kertyneen rasvan aiheuttamat kerrostumat

-    Viemäriin on voinut päätyä vierasesineitä jotka aiheuttavat tukoksia

-    Viemärin kuluminen saattaa aiheuttaa esim. WC-paperin tarttumista putken pintaan tai saumakohtiin, jolloin ongelman toistuessa materiaalikerrostuma aiheuttaa tukoksen

-    Viemärin haaraliitokset, muhvit ja yhteet ovat saattaneet liikkua tai irrota, aiheuttaen vuotoriskejä

-    Viemärin haaraliitosten kumitiivisteet ovat saattaneet hapertua kemikaalipäästöjen vaikutuksesta, aiheuttaen vuotoriskejä -    Huonojen eristysten tai vähäisen käytön johdosta viemäri on saattanut päästä jäätymään kylmillä keleillä


Kaikki edellämainitut ongelmat ovat pääsääntöisesti normaalista elämisestä aiheutuvia ongelmia, joiden ennakointi on vaikeaa ja useimmiten jopa mahdotonta.


Useimmiten, vaikka kiinteistön käyttäjät olisivatkin tietoisia viemäreiden oikeaoppisesta käytöstä, viemäriin päätyy sinne kuulumattomia asioita kuten likaisista astioista irtoavaa rasvaa tiskauksen yhteydessä.


Viemäreihin päätyneet, sinne kuulumattomat esineet kuten esimerkiksi Legot, aiheuttavat häiriöitä viemärin toimintaan, alkaen kerryttämään kerrostumia viemäriin, lopulta johtaen tukokseen jossa vesi nousee viemäristä ylös, kun se ei uloskaan pääse.


Edellämainitun johdosta viemäreiden kunnon aktiivinen seuranta ja ylläpito ovatkin tärkeitä toimenpiteitä. Viemärin huolellinen puhdistaminen ja kunnon tarkastaminen paljastavat viemäriongelmien aiheuttajan ja mahdollistavat putkiston korjaamisen suunnitelun parhaalla mahdollisella tavalla.


Laadukkaasti rakennetun Suomalaisen viemärijärjestelmän odotettu elinikä on 40-50 vuotta – kunhan siitä pidetään huolta. Erityisesti kerrostuva rasva, kalkkisaostumat sekä monet muut tekijät piilottavat taitavasti alleen viemärin todellisen kunnon, ja tämä selviää ainoastaan huolellisen puhdistuksen jälkeen toteutettavalla kuvauksella.


Viemäreissä syntyy myös erilaisten kemikaalien kuten ammoniakin yhdistelmistä kaasuja, jotka syövyttävät jopa, muutoin erittäin kestäväksi tituleeratun, muoviviemäristön tiettyjä osia – haarayhteissä ja muhveissa käytettyjä kumitiivisteitä. Näiden tiivisteiden hapertuessa ajan saatossa muodostuu vesivuotoriski.


Hyödyntämällä viemäreiden kuntotarkastus- ja huoltopalveluitamme pysytte aina ajantasalla kiinteistönne viemärien kunnosta, ja voittekin luottaa siihen että saatte ammattimaista ohjausta ja tarpeen mukaan myös suosituksia jatkotoimenpiteistä, kuten viemäreiden kunnostuksesta.

Viemärin putsaus

Viemärihuolto itsessään on yksinkertainen toimenpide, joka ei teiltä asiakkaana vaadi mitään:

 1. Kaikki viemärihuoltotyöt aloitetaan tutkimuksella. Ennen työn alkamista suunnitellaan ja tutustutaan huolellisesti talon rakenteisiin.
 2. Koti & sen tilat suojataan huolellisesti. Tarvittaessa puramme vesikalusteet, ja suojaamme huolellisesti seinät ja lattiat tiloista joissa työskentelemme.
 3. Viemärit kuvataan ja tarpeen mukaan joko huuhdellaan painevedellä, tai rassataan mekaanisella harjaustoimenpiteellä. Rassausjäte joko imuroidaan tai poistetaan imuauton pesurilla.
 4. Työn päätteeksi työsuoritteen laatu varmistetaan kuvaamalla puhdistetut viemärit, ja kuvausmateriaali tallennetaan.
 5. Työ luovutetaan asiakkaalle kuvaustallenteiden ja kirjallisen raportin kera.


Jokaisesta tuottamastamme viemärikuvauksesta sekä puhdistuksesta toimitetaan kattava raportti, joka sisältää tarvittavat toimenpide-ehdotukset, mikäli sellaisia on kuvauksen aikana ilmennyt. Raportti toimitetaan tilaajalle työsuoritteen päätteeksi tilaajalle parhaiten soveltuvalla tavalla.


Viemäriongelmat ovat verrattavissa autoihin: niihin liittyvät yllätykset ovat harvoin tervetulleita. Useimmiten päädytään ratkomaan tai ennaltaehkäisemään viemäreihin liittyviä murheita omatoimisesti esimerkiksi kuluttajakäyttöön tarkoitetuilla viemäreiden avausaineilla, mutta niillä saadaan avattua yleisesti vain pinnallisimpia tukkeumia. Pahimmillaan näiden avausaineiden käyttö saattaa irroittaa kuona-aineita viemärissä, päästäen ne liikkeelle vain aiheuttaakseen merkittävämmän tukoksen syvemmällä viemärissä.


Viemärihuolto on myös mainio työkalu oppia tuntemaan kotisi entistä paremmin – erityisesti uuden kodin ostajan kannattaa teettää viemäreihinsä kuntotarkastus. Tämä auttaa hahmottamaan ja budjetoimaan tulevaisuuden kunnossapitotarpeita, sekä saattaa pelastaa teidät yllättäviltä vastoinkäymisiltä kuten vesivahingolta.


Saloton Oy on kotimainen viemärihuollon ammattilainen. Olemme luotettava kumppani niin isännöintitoimistojen, kiinteistöyhtiöiden, taloyhtiöiden kuin yksityisasiakkaidenkin kiinteistöjen kunnossapidossa. Korkea asiakastyytyväisyytemme (4,9/5) takaa että teidänkin kiinteistönne huolto tapahtuu markkinoiden kovimpien ammattilaisten toimesta, laadukkaimmalla kalustolla.