ASBESTIPURKU, ASBESTIKARTOITUS JA HAITTA-AINEPURKU ASIANTUNTIJALTA

Asbestipurku on aina luvanvaraista työtä, joka tulee tehdä erityisen huolellisesti, turvallisesti ja tarkasti. Asbestipurkutöitä tekevällä yrityksellä tulee olla aluehallintoviraston myöntämä lupa asbestipurkutyön tekemiseen. Asbestipurku edellyttää erityiskoulutusta, jolloin purkutyötä tekevillä työntekijöillä ja työtä johtavilla henkilöillä tulee olla hyväksytty asbestipurkutyökoulutus. Lisäksi heidän tulee kuulua aluehallintoviraston ylläpitämään rekisteriin. 


Urakoitsijan tulee tehdä asbestin purkutyöstä kirjallinen ilmoitus työkohteen aluehallintovirastolle vähintään 7päivää ennen työn aloitusta. Kun asbestipurku tehdään oikein ja huolellisesti, voidaan varmistua siitä, ettei vaarallista asbestipölyä pääse leviämään laajemmalle alueelle. Saloton Oy toteuttaa asbestin purkutyön luotettavasti, turvallisesti ja rautaisella ammattitaidolla!


Asbestikartoitus tehdään aina ennen asbestin purkutyötä


Kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua siitä, sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Asbestikuitu on paljaalle silmälle näkymätön materiaali, eikä sitä voi havaita myöskään hengittäessä. 


Ennen kuin varsinainen asbestipurku voidaan remonttikohteessa aloittaa, tulee kohteessa suorittaa asbestikartoitus. Asbestikartoituksessa selvitetään kohteessa mahdollisesti olevien asbestia sisältävien rakennusmateriaalien sijainti, määrä ja kunto. Laboratoriotutkimuksella selvitetään rakennusmateriaalin sisältämän asbestin laatu. Eri asbestilajeja ovat krysotiili, antofylliitti, amosiitti, krokidoliitti ja tremoliitti. 


Asbestilaadun määrittelyssä on krokidoliitti erotettava muusta asbestista sitä koskevien ja muista asbestilaaduista poikkeavien erityismääräysten takia. Asbestikartoituksen perusteella valitaan asetuksen mukainen työmenetelmä asbestipitoisten rakennusmateriaalien turvalliseen poistamiseen. 


Valtaosassa ennen vuotta 1990 rakennetuissa rakennuksissa on käytetty ainakin joitain asbestipitoisia materiaaleja. Asbestia on käytetty rakentamisessa muun muassa putkieristeissä, ruiskutuseristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa ja etenkin palo-ovissa, proppausmassoissa sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.


Asbestikartoitus hinta: 300 euroa


* Hinta sisältää yhden näytteen

* Seuraavat näytteet +100 euroa/kpl

* Kalustollamme voi suorittaa myös asbestin suurtehoimurointia!


Haitta-ainepurku – homepurku ja kreosoottipurku ammattitaidolla!


Suoritamme erilaiset haitta-ainepurkutyöt luotettavasti ja korkealla ammattitaidolla. Puramme homevaurioituneita tai muita haitta-aineita sisältäviä rakenteita. Teemme tarvittavat suojaukset huolellisesti ja estämme purkutyössä syntyvän pölyn kulkeutumisen työalueen ulkopuolelle. 


Homepurku luokitellaan vaaralliseksi työksi ja siinä käytettävät työmenetelmät ovat pääasiassa samoja kuin asbestitöissä. Suoritamme myös purkutöitä, joista löytyy seuraavia haitta-aineita, kuten PAH- ja PCB-yhdisteet, lyijy ja kreosootti. 


Kreosootti tunnetaan myös nimellä kreosiitti, koliterva tai karboliterva. Puusta valmistettuna kreosootti on väritöntä tai kellertävää rasvaista nestettä. Kivihiilestä valmistettuna se on taas tummaa, öljyistä ja paksua nestettä. Kivihiiliterva ja -piki ovat yleensä paksuja, tummanruskeita tai mustia puoliksi nestemäisiä tai kiinteitä aineita. 


Kreosootille on tyypillistä pistävä haju, jonka voi aistia vaikka aineella kyllästetyistä rautatien ratapölkyistä. Kreosoottia on käytetty takavuosina myös vanhoissa rakennuksissa vesieristeenä. Kreosootti on terveydelle vaarallista erityisesti sisältämiensä perimävaurioita ja syöpää aiheuttavien PAH-yhdisteiden takia. Iholle joutuessaan se voi aiheuttaa myös kirvelyä ja punoitusta sekä ärsyttää hengitystä.


Kreosoottipurku tulee tehdä huolellisesti, koska kreosootista vapautuu purettaessa syöpää aiheuttavia PAH-yhdisteitä kaasumaisessa muodossa. Tämän vuoksi purkualue on eristettävä ilmastollisesti ja poistoilma tulee johtaa suoraan ulkotilaan. Saloton Oy:llä asbestipurku, haitta-ainepurku, homepurku tai kreosoottipurku tehdään aina huolellisesti, turvallisesti ja korkealla ammattitaidolla!


Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai soita meille!

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai soita meille. Töiden vastaanotto puh. 010 336 6199 tai 045 111 5327. Palvelemme viikon jokaisena päivänä.

ASBESTIPURKU, ASBESTIKARTOITUS JA HAITTA-AINEPURKU ASIANTUNTIJALTA

Asbestipurku on aina luvanvaraista työtä, joka tulee tehdä erityisen huolellisesti, turvallisesti ja tarkasti. Asbestipurkutöitä tekevällä yrityksellä tulee olla aluehallintoviraston myöntämä lupa asbestipurkutyön tekemiseen. Asbestipurku edellyttää erityiskoulutusta, jolloin purkutyötä tekevillä työntekijöillä ja työtä johtavilla henkilöillä tulee olla hyväksytty asbestipurkutyökoulutus. Lisäksi heidän tulee kuulua aluehallintoviraston ylläpitämään rekisteriin. 


Urakoitsijan tulee tehdä asbestin purkutyöstä kirjallinen ilmoitus työkohteen aluehallintovirastolle vähintään 7päivää ennen työn aloitusta. Kun asbestipurku tehdään oikein ja huolellisesti, voidaan varmistua siitä, ettei vaarallista asbestipölyä pääse leviämään laajemmalle alueelle. Saloton Oy toteuttaa asbestin purkutyön luotettavasti, turvallisesti ja rautaisella ammattitaidolla!


Asbestikartoitus tehdään aina ennen asbestin purkutyötä


Kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua siitä, sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Asbestikuitu on paljaalle silmälle näkymätön materiaali, eikä sitä voi havaita myöskään hengittäessä. 


Ennen kuin varsinainen asbestipurku voidaan remonttikohteessa aloittaa, tulee kohteessa suorittaa asbestikartoitus. Asbestikartoituksessa selvitetään kohteessa mahdollisesti olevien asbestia sisältävien rakennusmateriaalien sijainti, määrä ja kunto. Laboratoriotutkimuksella selvitetään rakennusmateriaalin sisältämän asbestin laatu. Eri asbestilajeja ovat krysotiili, antofylliitti, amosiitti, krokidoliitti ja tremoliitti. 


Asbestilaadun määrittelyssä on krokidoliitti erotettava muusta asbestista sitä koskevien ja muista asbestilaaduista poikkeavien erityismääräysten takia. Asbestikartoituksen perusteella valitaan asetuksen mukainen työmenetelmä asbestipitoisten rakennusmateriaalien turvalliseen poistamiseen. 


Valtaosassa ennen vuotta 1990 rakennetuissa rakennuksissa on käytetty ainakin joitain asbestipitoisia materiaaleja. Asbestia on käytetty rakentamisessa muun muassa putkieristeissä, ruiskutuseristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa ja etenkin palo-ovissa, proppausmassoissa sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.


Asbestikartoitus hinta: 300 euroa


* Hinta sisältää yhden näytteen

* Seuraavat näytteet +100 euroa/kpl

* Kalustollamme voi suorittaa myös asbestin suurtehoimurointia!


Haitta-ainepurku – homepurku ja kreosoottipurku ammattitaidolla!


Suoritamme erilaiset haitta-ainepurkutyöt luotettavasti ja korkealla ammattitaidolla. Puramme homevaurioituneita tai muita haitta-aineita sisältäviä rakenteita. Teemme tarvittavat suojaukset huolellisesti ja estämme purkutyössä syntyvän pölyn kulkeutumisen työalueen ulkopuolelle. 


Homepurku luokitellaan vaaralliseksi työksi ja siinä käytettävät työmenetelmät ovat pääasiassa samoja kuin asbestitöissä. Suoritamme myös purkutöitä, joista löytyy seuraavia haitta-aineita, kuten PAH- ja PCB-yhdisteet, lyijy ja kreosootti. 


Kreosootti tunnetaan myös nimellä kreosiitti, koliterva tai karboliterva. Puusta valmistettuna kreosootti on väritöntä tai kellertävää rasvaista nestettä. Kivihiilestä valmistettuna se on taas tummaa, öljyistä ja paksua nestettä. Kivihiiliterva ja -piki ovat yleensä paksuja, tummanruskeita tai mustia puoliksi nestemäisiä tai kiinteitä aineita. 


Kreosootille on tyypillistä pistävä haju, jonka voi aistia vaikka aineella kyllästetyistä rautatien ratapölkyistä. Kreosoottia on käytetty takavuosina myös vanhoissa rakennuksissa vesieristeenä. Kreosootti on terveydelle vaarallista erityisesti sisältämiensä perimävaurioita ja syöpää aiheuttavien PAH-yhdisteiden takia. Iholle joutuessaan se voi aiheuttaa myös kirvelyä ja punoitusta sekä ärsyttää hengitystä.


Kreosoottipurku tulee tehdä huolellisesti, koska kreosootista vapautuu purettaessa syöpää aiheuttavia PAH-yhdisteitä kaasumaisessa muodossa. Tämän vuoksi purkualue on eristettävä ilmastollisesti ja poistoilma tulee johtaa suoraan ulkotilaan. Saloton Oy:llä asbestipurku, haitta-ainepurku, homepurku tai kreosoottipurku tehdään aina huolellisesti, turvallisesti ja korkealla ammattitaidolla!


Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai soita meille!

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai soita meille. Töiden vastaanotto puh. 010 336 6199 tai 045 111 5327. Palvelemme viikon jokaisena päivänä.

ASBESTIPURKU, ASBESTIKARTOITUS JA HAITTA-AINEPURKU ASIANTUNTIJALTA

Asbestipurku on aina luvanvaraista työtä, joka tulee tehdä erityisen huolellisesti, turvallisesti ja tarkasti. Asbestipurkutöitä tekevällä yrityksellä tulee olla aluehallintoviraston myöntämä lupa asbestipurkutyön tekemiseen. Asbestipurku edellyttää erityiskoulutusta, jolloin purkutyötä tekevillä työntekijöillä ja työtä johtavilla henkilöillä tulee olla hyväksytty asbestipurkutyökoulutus. Lisäksi heidän tulee kuulua aluehallintoviraston ylläpitämään rekisteriin. 


Urakoitsijan tulee tehdä asbestin purkutyöstä kirjallinen ilmoitus työkohteen aluehallintovirastolle vähintään 7päivää ennen työn aloitusta. Kun asbestipurku tehdään oikein ja huolellisesti, voidaan varmistua siitä, ettei vaarallista asbestipölyä pääse leviämään laajemmalle alueelle. Saloton Oy toteuttaa asbestin purkutyön luotettavasti, turvallisesti ja rautaisella ammattitaidolla!


Asbestikartoitus tehdään aina ennen asbestin purkutyötä


Kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua siitä, sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Asbestikuitu on paljaalle silmälle näkymätön materiaali, eikä sitä voi havaita myöskään hengittäessä. 


Ennen kuin varsinainen asbestipurku voidaan remonttikohteessa aloittaa, tulee kohteessa suorittaa asbestikartoitus. Asbestikartoituksessa selvitetään kohteessa mahdollisesti olevien asbestia sisältävien rakennusmateriaalien sijainti, määrä ja kunto. Laboratoriotutkimuksella selvitetään rakennusmateriaalin sisältämän asbestin laatu. Eri asbestilajeja ovat krysotiili, antofylliitti, amosiitti, krokidoliitti ja tremoliitti. 


Asbestilaadun määrittelyssä on krokidoliitti erotettava muusta asbestista sitä koskevien ja muista asbestilaaduista poikkeavien erityismääräysten takia. Asbestikartoituksen perusteella valitaan asetuksen mukainen työmenetelmä asbestipitoisten rakennusmateriaalien turvalliseen poistamiseen. 


Valtaosassa ennen vuotta 1990 rakennetuissa rakennuksissa on käytetty ainakin joitain asbestipitoisia materiaaleja. Asbestia on käytetty rakentamisessa muun muassa putkieristeissä, ruiskutuseristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa ja etenkin palo-ovissa, proppausmassoissa sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.


Asbestikartoitus hinta: 300 euroa


* Hinta sisältää yhden näytteen

* Seuraavat näytteet +100 euroa/kpl

* Kalustollamme voi suorittaa myös asbestin suurtehoimurointia!


Haitta-ainepurku – homepurku ja kreosoottipurku ammattitaidolla!


Suoritamme erilaiset haitta-ainepurkutyöt luotettavasti ja korkealla ammattitaidolla. Puramme homevaurioituneita tai muita haitta-aineita sisältäviä rakenteita. Teemme tarvittavat suojaukset huolellisesti ja estämme purkutyössä syntyvän pölyn kulkeutumisen työalueen ulkopuolelle. 


Homepurku luokitellaan vaaralliseksi työksi ja siinä käytettävät työmenetelmät ovat pääasiassa samoja kuin asbestitöissä. Suoritamme myös purkutöitä, joista löytyy seuraavia haitta-aineita, kuten PAH- ja PCB-yhdisteet, lyijy ja kreosootti. 


Kreosootti tunnetaan myös nimellä kreosiitti, koliterva tai karboliterva. Puusta valmistettuna kreosootti on väritöntä tai kellertävää rasvaista nestettä. Kivihiilestä valmistettuna se on taas tummaa, öljyistä ja paksua nestettä. Kivihiiliterva ja -piki ovat yleensä paksuja, tummanruskeita tai mustia puoliksi nestemäisiä tai kiinteitä aineita. 


Kreosootille on tyypillistä pistävä haju, jonka voi aistia vaikka aineella kyllästetyistä rautatien ratapölkyistä. Kreosoottia on käytetty takavuosina myös vanhoissa rakennuksissa vesieristeenä. Kreosootti on terveydelle vaarallista erityisesti sisältämiensä perimävaurioita ja syöpää aiheuttavien PAH-yhdisteiden takia. Iholle joutuessaan se voi aiheuttaa myös kirvelyä ja punoitusta sekä ärsyttää hengitystä.


Kreosoottipurku tulee tehdä huolellisesti, koska kreosootista vapautuu purettaessa syöpää aiheuttavia PAH-yhdisteitä kaasumaisessa muodossa. Tämän vuoksi purkualue on eristettävä ilmastollisesti ja poistoilma tulee johtaa suoraan ulkotilaan. Saloton Oy:llä asbestipurku, haitta-ainepurku, homepurku tai kreosoottipurku tehdään aina huolellisesti, turvallisesti ja korkealla ammattitaidolla!


Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai soita meille!

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai soita meille. Töiden vastaanotto puh. 010 336 6199 tai 045 111 5327. Palvelemme viikon jokaisena päivänä.